چاپ کردن این صفحه
جلسه چهارم از مجموعه جلسات نقد الخاد در مکتب نجف اشرف با تدریس شیخ ناظم عقیلی برگزار شد.
موضوع بحث : نقد عقلی و فلسفی برهان نظم (درس دوم)

برگزاری درس دوم نقد الحاد با موضوع برهان نظم

برگزاری درس دوم نقد الحاد با موضوع برهان نظم

برگزاری درس دوم نقد الحاد با موضوع برهان نظم

برگزاری درس دوم نقد الحاد با موضوع برهان نظم

برگزاری درس دوم نقد الحاد با موضوع برهان نظم

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co